Boek

Algemene Voorwaarden

De volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden regelen de service die PARAIS EXPERIENCES SL (vanaf hier verder aangeduid als "LCT", "wij", "ons" of "onze") zal leveren via de huidige website. LCT-informatie is de volgende:

 • PARAIS EXPERIENCES SL
 • B67516518
 • Address: Salomo Ben Adret 8, 1-2, 08002, Barcelona, Spain
 • Email address: info@localcooltour.com

1. Acceptatie van algemene gebruiksvoorwaarden en toegang tot de website

Bij het inhuren van onze website accepteren gebruikers de huidige Algemene Voorwaarden die het recht en de verplichtingen van LCT en de Gebruikers definiëren wat onze website betreft.

We hebben geen login nodig voor toegang tot onze website. Niettemin zijn uw persoonlijke gegevens vereist om een ​​dienst in te huren.

2. Het inhuren van een dienst op de website

Om een ​​dienst te huren zijn uw persoonlijke gegevens vereist. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de persoon namens wie de ervaring is gereserveerd. Onder deze Algemene Voorwaarden verklaren Gebruikers om waarheidsgetrouwe persoonlijke gegevens te verstrekken. In overeenstemming hiermee zijn Gebruikers verantwoordelijk voor de juistheid van de aan LCT verstrekte gegevens en voor alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit fouten in de verstrekte informatie.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, verklaart de gebruiker minstens 18 jaar oud te zijn en volledig in staat te zijn de inhoud van deze voorwaarden te begrijpen en te aanvaarden.

In overeenstemming met het voorgaande, verklaren gebruikers jonger dan 18 jaar die een contract sluiten met de diensten van LCT via de Website, door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, dat hij / zij naar behoren is gemachtigd door de eigenaar van de accountgegevens om deze aan LCT te verstrekken. om de gecontracteerde diensten te betalen.

LCT aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in het geval dat de Gebruiker onze diensten contracteert in strijd met wat in de voorgaande paragrafen is vastgesteld.

3. Voorwaarden voor het reserveren van ervaringen

3.1 Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle reserveringen

Het boeken van ervaringen via onze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • De datums en tijden van de ervaringen worden vastgesteld op basis van de activiteiten in elke specifieke ervaring en kunnen worden gezien in de informatieve grafiek van die ervaring.
 • Nadat de service is gecontracteerd, is de wijziging van de datums en tijden door de gebruiker afhankelijk van de beschikbaarheid van LCT, die moet worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar info@localcooltour.com.
 • De minimale reserveringsperiode voor elke boeking hangt af van het type ervaring. Elke activiteit bevat deze informatie op onze website. Het systeem van onze website staat u niet toe om een ​​reservering te maken met een datum die lager is dan de vastgestelde voor elke ervaring. Als u wilt reserveren met een kortere reserveringsperiode, moet u dit aanvragen door een e-mail te sturen naar info@localcooltour.com. De boeking is afhankelijk van beschikbaarheid van LCT.

3.2 Specifieke voorwaarden met betrekking tot elke specifieke ervaring.

Het schema, de datum, het ontmoetingspunt, de duur en alle benodigde informatie worden gedetailleerd beschreven in de informatieve grafiek van de activiteit, evenals in de e-mail die zal worden verzonden met de bevestiging van de boeking.

Het is van essentieel belang dat gebruikers zich op het aangegeven tijdstip op het ontmoetingspunt presenteren, omdat sommige activiteiten afhankelijk zijn van transportschema's, kaartjes voor shows of monumenten, enz.

LCT aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid als vanwege de onstiptheid van de gebruiker de ervaring wordt gewijzigd of kon niet worden uitgevoerd.

4. Algemene voorwaarden van

de reservering De reservering wordt geformaliseerd zodra de Gebruikers het reserveringsformulier hebben ingevuld en geaccepteerd en de betaling hebben verricht.

De prijzen zijn die aangegeven door LCT op het moment van boeking. De kosten zijn een percentage van de totale waarde van de activiteit. Elke ervaring heeft een bepaald percentage, afhankelijk van het type activiteiten dat ze bevatten. De rest wordt aan de gids betaald aan het einde van de tour.

De betaling van de reservering via onze website kan worden gedaan met een creditcard of bankpas of Paypal.

Zodra de betaling is uitgevoerd, ontvangt de gebruiker een e-mail van LCT waarin de reservering van de gecontracteerde service wordt bevestigd.

Elke onverschuldigde betaling die niet in de informatieve tabel van elke ervaring op onze website is vastgelegd, moet zo snel mogelijk worden gemeld aan info@localcooltour.com zodat LCT de nodige regelingen kan treffen.

5. Annuleringsvoorwaarden

Bezoek onze Annuleringsvoorwaarden pagina.

6. Gebruikersgedrag op de website

Gebruikers verbinden zich ertoe correct en eerlijk gebruik te maken van de informatie en inhoud op onze website, met inachtneming van de huidige wetgeving en de algemene voorwaarden.

7. Meningen en opmerkingen

Gebruikers die via onze website een LCT-ervaring hebben opgedaan, kunnen hun meningen en opmerkingen publiceren. Daartoe zal LOCAL COOL TOUR een e-mail sturen zodra de tour voorbij is en de gebruiker uitnodigt om zijn of haar beoordeling van de ervaring te publiceren.

Zodra LCT de beoordeling van de gebruiker heeft ontvangen, wordt deze op de website gepubliceerd, zolang de inhoud van de opmerking betrekking heeft op de ervaring van LCT, geen obscene, discriminerende, homofobe, vernederende of aanstootgevende taal bevat, geen inbreuk maken op de privacy van derden, en de inhoud bevat geen advertenties van welke aard dan ook.

8. Uitsluiting van verantwoordelijkheden

LCT is niet verantwoordelijk voor de volgende omstandigheden:

 • Restitutie van annuleringen die buiten de in degestelde periode zijn gedaan annuleringsvoorwaarden.
 • Wijzigingen of annuleringen die de activiteit kan ondergaan als gevolg van de vertraging van de Gebruiker om op het ontmoetingspunt te verschijnen of omdat hij niet op het afgesproken ontmoetingspunt is.
 • In gevallen waarin de gebruiker de toegang wordt geweigerd of wordt verbannen uit een vestiging of transport voor wangedrag.
 • Schade of diefstal die van invloed kan zijn op de gebruiker of zijn eigendom tijdens de gecontracteerde activiteit.
 • Schade, verwondingen of ongevallen die de gebruiker kan lijden tijdens de ontwikkeling van de activiteit.

9. Intellectuele eigendom

 • Intellectuele eigendom van de inhoud van de website: Alle rechten op inhoud en ontwerp zoals foto's, logo's en teksten op deze website zijn eigendom van LCT of van derden die LCT hebben gemachtigd om ze voor deze website te gebruiken. Daarom, en op grond van wat is bepaald in Koninklijk wetgevingsbesluit 1/1996 van 12 april tot goedkeuring van de herschreven tekst van de Intellectuele Eigendomswet, de reproductie, vertaling en openbare verspreiding van elk type van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden, behalve met de uitdrukkelijke goedkeuring van LCT.
 • Intellectuele eigendom met betrekking tot meningen en opmerkingen van gebruikers die op de website zijn gepubliceerd: door opmerkingen en meningen te verzenden, verlenen gebruikers LCT de gratis licentie om deze opmerkingen te gebruiken en te reproduceren, en LCT kan ze gebruiken voor reclamedoeleinden via verschillende media.

10. Wijzigingen van algemene voorwaarden

LCT behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen die geschikt worden geacht, die geldig zijn vanaf de publicatie op het web.